RET Therapie (Relationele Emotionele Therapie)
 

De grondlegger van RET therapie is Albert Ellis (1913-2007). Het is een cognitieve emotieve gedragstherapievorm. RET kan toegepast worden op zowel eenvoudige problemen alswel op meer complexe problematiek. Vanuit de RET therapie over het psychisch functioneren worden hypothesen opgesteld over de cognitieve structuren van het individu. Er wordt uitgegaan van het idee dat meerdere " ïrrationele kerngedachtens" latent of manifest aanwezig zijn en dat die van invloed zijn op verschillende gebieden van het functioneren van de persoon. Bij RET therapie wordt gebruikt gemaakt van het ABC model, waar in A staat voor de aanleiding (de oorzaak), B staat voor de bril waardoor je kijkt (overtuiging), C staat voor consequentie (het gevolg) (Engels: Activating event; Belief; Consequence).

 

De kern van de RET komt erop neer dat niet A de oorzaak is van C, maar B. Het zijn niet de gebeurtenissen (A) in je leven die bepalen hoe je je voelt (C) maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt,  de manier waarop je jezelf van het belang van die gebeurtenissen overtuigt (B).

 

Door oefening kunnen de overtuigingen (B) worden veranderd, kun je een andere bril beginnen op te zetten. Dit kan op zo'n manier dat ze beter (realistischer, van minder tot niet irrationeel) bij de situatie (A) aansluiten. Een gevolg is dat het gevoel (C) dat hierbij hoort beter aansluit, positiever is: gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid e.a. worden minder frequent en kunnen vaker vermeden worden.

 

Sommigen hebben de indruk dat het rationele aspect van deze therapie erop is gericht om het gevoel (de emotie) uit te schakelen of te verzwakken. Niets is minder waar, emoties die passen moeten aangemoedigd worden. Het gaat erom dat er in nieuwe situaties, en in de verwerking van oude situaties, een reëel beeld wordt gevormd van de werkelijkheid. Een voorbeeld: een diep bedroefd gevoel na het overlijden van een naaste is een passende emotie. Maar een uitzinnige reactie bij het krijgen van een verkeersboete is meestal overdreven.

 

Recentelijk heeft de grondlegger van de RET, Albert Ellis, de naam van RET veranderd in REBT. De nieuwe afkorting staat voor "Rational Emotive Behavioral Therapy". De reden voor de naamswijziging is dat Ellis tot uitdrukking heeft willen laten komen, dat het bij RET niet alleen gaat om een cognitieve (= kennis-) therapie , maar dat het gedrag in de therapie moet "volgen". Hiermee heeft Ellis het belang van huiswerkoefeningen en praktijkoefeningen beklemtoond: "cognitievegedragstherapie.

 

Tijdens de therapie is het dus van belang dat je de verandering aan gaat en teweeg gaat brengen, dit wordt mede tot stand gebracht door kleine huiswerkopdrachten die meegegeven worden tijdens de behandeling om thuis in je eigen omgeving uit te voeren. 

De behandeling verloopt d.m.v van het ABC model en van hieruit kan er  dieper ingegaan worden op eventuele dieperliggende of onderliggende  problematiek. 

 

Op het tabblad prijslijst staan de prijzen voor de consulten.